Ateriapalvelut

sampyla

Ruokapalvelukeskus Arina

Ateriapalveluilla on 35 työntekijää, joista noin 25 henkilöä työskentelee Ruokapalvelukeskus Arinassa.

Ateriat toimitetaan valmistuskeittiöltä jakelu- ja palvelukeittiöille sekä osto- että omana kuljetuspalveluna.

Varhaiskasvatuksessa lapsille on tarjolla jokaisena päiväkotipäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen aamupala, lounas ja välipala.

Vuoropäiväkodeissa tarjotaan lisäksi päivällinen ja iltapala. Ruokailuhetki on lapselle tärkeä. Päiväkotiruokailulla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä. Päiväkotiruokailussa lapsille opetetaan terveyttä, ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria.

Päiväkodissa tarjolla olevien välipalojen järjestämisessä otetaan huomioon terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet sekä virkistystehtävä. Yhteistyössä lapsen, huoltajan ja päivähoidon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta lapsen yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa. Erityisruokavaliot huomioidaan varhaiskasvatuksen aluepäällikön ilmoitusten perusteella.

Päiväkotiruoka on pääsääntöisesti suomalaista perusruokaa. Päiväkodeissa lounaalla on tarjolla pääruoan lisäksi aina kasviksia, pehmeää ruisleipää ja näkkileipää, kasvirasvalevitettä sekä ruokajuomana rasvatonta maitoa ja piimää. Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemat Suomalaiset ravitsemussuositukset ”Terveyttä ja iloa ruoasta, varhaiskasvatuksen ruokailusuositus”.

Perusopetuksen oppilaalle ja lukiokoulutuksen opiskelijalle on tarjottava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Ruokailuhetki on oppilaalle tärkeä. Kouluruokailulla tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden terveyttä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailussa lapsille ja nuorille opetetaan terveyttä, ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria.

Kouluruokailun ja koulupäivän aikana tarjottavien välipalojen järjestämisessä otetaan huomioon kouluruokailun terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet sekä ruokailutauon virkistystehtävä. Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua kouluruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy:n kanssa mm. sen järjestämien ruokaraatien, teemapäivien ja toiveruokapäivien kautta.

Kouluruokailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä koulun ja ateriapalvelun henkilöstön kesken. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa. Erityisruokavaliot huomioidaan kouluterveydenhoitajan ilmoitusten perusteella.

Kouluruoka on pääsääntöisesti suomalaista perusruokaa. Koululounaalla on tarjolla pääruoan lisäksi aina kasviksia, pehmeää ruisleipää ja näkkileipää, kasvirasvalevitettä sekä ruokajuomana rasvatonta maitoa ja piimää. Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemat Suomalaiset ravitsemussuositukset sekä kouluruokasuositus ”Syödään ja opitaan yhdessä” ja ”Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin”.

Hyvä ravitsemus tukee terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Ravitsemushoito on monien sairauksien keskeinen hoitomuoto ja olennainen osa jokaisen asukkaan ja potilaan hoitoa. Laadukas ravitsemushoito edellyttää kaikkien ammattiryhmien sitoutumista ravitsemushoitoon ja tiivistä, saumatonta yhteistyötä.

Hoitohenkilöstö tilaa Ruokapalvelukeskus Arinasta ruokavalion sopivan annoskoon mukaisesti. Ateriapalvelujen tehtävänä on varmistaa tarjotun ruoan ravitsemuksellinen laatu.

Ateriat suunnitellaan niin, että ruokalajien ja raaka-aineiden maku, rakenne ja väri sopivat toisiinsa ja muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden. Palvelutaloissa ja sairaalassa on tarjolla kaikkina vuoden päivinä täysipainoinen aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala.

Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemat Suomalaiset ravitsemussuositukset sekä Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus ja ravitsemushoitosuositus.

Jämsän Terveyden kotihoidon tilauksesta ateriapalvelut toimittaa asiakkaan kotiin valmiita annospakattuja aterioita. Asiakkaalla on mahdollisuus tilata ateriat Ruokapalvelukeskus Arinasta lähetetyltä ruokalistalta mieltymystensä mukaisesti ja hän voi itse päättää kuinka monta ateriaa viikossa tilaa.

Ateriat toimitetaan kylmänä kaksi kertaa viikossa. Ateriaan kuuluu pääruoka lisukkeineen ja jälkiruoka. Keittoruoan kanssa tarjolla on sämpylä tms. Kylmänä toimitettavan aterian etuna on, että asiakas voi itse päättää aterioinnin ajankohdan.

Ateriakuljettaja huolehtii ruoka-annokset yhdessä asiakkaan kanssa jääkaappiin. Tällä varmistetaan, ettei kylmäketju katkea ja ruoan laatu säilyy hyvänä. Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemat Suomalaiset ravitsemussuositukset sekä Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus ja ravitsemushoitosuositus.

Henkilöstöruokailua järjestetään päiväkotien ja koulujen henkilöstölle heidän omissa työkohteissaan. Muu henkilöstö voi ruokailla Jämsän lukiolla ja Jokilaakson sairaalalla olevassa ruokasali Välskärissä.

Ruokailuajat Välskärissä klo 10.45-12.30, Lukiolla klo 12.00-12.30

Henkilökunta-aterian hinta sekä henkilöstö- että laitosten ruokaloissa.
(koulut, päiväkodit, sairaala, vanhainkodit jne.)

Lounas 6,00 € I Jälkiruoka 1,50-3,00 € I Vierasateria 8,50 €
ei sisällä jälkiruokaa

Aterian maksu Välskärissä pankkikortilla tai ruokalipulla,
lukiolla ruokalipulla.

Ruokalippuja voi ostaa:

  • Jämsän kaupungin neuvonnasta, Keskuskatu 2-4, Jämsä
  • Jokilaakson sairaalan ruokasali Välskäristä, Sairaalantie 11, Jämsä
  • Uimahalli Koskikaran kahviosta, Koskikarantie 1, Jämsänkoski

  

Lisätietoja: Mervi Västinen 0400 649 364

Valmistamme n.

2000

Lounasta joka arkipäivä.

Välipala

Välipalalippuja (1,50 € kpl) voi ostaa Jämsän kaupungin neuvonnasta arkisin klo 9-15 (Keskuskatu 2-4) ja Uimahalli Koskikaran kahviosta. Maksullinen välipala on mahdollista saada kaikilla Jämsän alueen kouluilla.

Tarjolla on vaihdellen erilaisia leipiä ja sämpylää, leikkelettä, voileipävihanneksia, juurespaloja, hedelmää ja rasvatonta maitoa. Välipala auttaa oppilasta jaksamaan pitkän koulupäivän aikana

Yhteystiedot

Mervi Västinen, toimitusjohtaja

Mervi Västinen

toimitusjohtaja
0400 649 364
mervi.vastinen@jamsa.fi

Merja Nieminen

Merja Nieminen

palvelupäällikkö
040 837 7581
merja.nieminen@jamsa.fi

Jakelu- ja palvelukeittiöt

Kuoreveden koulu,n keittiö
puh. 050 453 4664

Hallin palvelutalon keittiö
puh. 050 465 4462

Hallin päiväkoti keittiö ja
siivous/laitoshuoltaja
puh. 050 438 6557

Länkipohjan palvelutalon keittiö
puh. 0400 231 585

Jämsänkosken yhtenäiskoulun keittiö
puh. 040 712 2641

Jämsänkosken palvelukeskuksen keittiö
puh. 040 728 1842

Kaipolan koulun jakelukeittiö
puh. 040 767 8059

Jämsän lukion palvelukeittiö
puh. 040 712 2500

Paunun koulun palvelukeittiö
puh. 040 712 2499

Vitikkalan koulun palvelukeittiö
puh. 0400 406 766

Koskenpään koulun jakelukeittiö
puh. 050 330 5762

Koskenpään päiväkodin jakelukeittiö
puh. 050 330 5762

Jokivarren päiväkodin palvelukeittiö
puh. 050 467 0401

Koivulinnan päiväkodin jakelukeittiö
puh. 0400 428 785

Ruokapalvelukeskus Arina

palveluvastaavat, toimisto
040 139 7005
ruokapalvelukeskus@jamsa.fi
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä

Osaava Jämsä -leima

Lea Lampinen

Päivi Peltola

Eija Virtanen

Tanja Pelkonen